Over de sprekers en deelsessieleiders

De verschillende presentatie staan hieronder, voor zover beschikbaar, als download of link.

 

Niels Bakker werkt als onderzoeksmedewerker bij Stichting Lezen. Hij studeerde Literatuurwetenschap en Communicatiewetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor Stichting Lezen is hij verantwoordelijk voor de Leesmonitor en voert hij onderzoek uit naar het lezen van literatuur in het digitale tijdperk. Met zijn scriptie Taal op drift, chaos in het hoofd won hij in 2008 de Stichting Lezen Scriptieprijs. Bekijk de presentatie van Niels Bakker.

 

Kees Broekhof werkt als senior adviseur voor Sardes, een landelijk instituut voor onderzoek en ontwikkeling in de onderwijssector. Hij was als projectcoördinator betrokken bij de landelijke leesbevorderingsprojecten (Boekenpret, Fantasia, Bazar) en projecten op het snijvlak van (taal)onderwijs en onderwijsachterstanden. Hij werkt in dat kader veel samen met bibliotheken. Broekhof heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Monitor de Bibliotheek op School en werkt momenteel in opdracht van de landelijke bibliotheekorganisatie aan de landelijke verspreiding van de monitor.

 

Frank Hakemulder is docent/onderzoeker aan het Departement voor Media en Cultuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Als literatuurwetenschapper heeft hij zich gespecialiseerd in de psychologie van de lezer. In zijn onderzoek concentreert hij zich op de effecten van het lezen van literatuur. Over dit onderwerp schreef hij verschillende boeken en artikelen, waaronder The Moral Laboratory. Experiments Examining the Effects of Reading Literature on Social Perception and Moral Self-Concept (2000). Momenteel leidt hij samen met Ed Tan (UvA) een NWO-onderzoeksprogramma getiteld Varieties of Absorption in Narrative and Aesthetic Experiences. A Comparative Study of Responses to Literature and Film.

Anny Hermans-Franssen volgde de opleiding tot onderwijzeres, studeerde MO-A en MO-B orthopedagogiek en vervolgens kinder- en jeugdpsychologie aan de Universiteit Tilburg. Zij is GZ psycholoog. In 2005 promoveerde zij bij Prof. Dr. Van Berckelaer–Onnes aan de Universiteit Leiden op het onderwerp Autisme en Leesbegrip. Zij werkte als leerkracht basisonderwijs, leerkracht speciaal onderwijs, ambulant begeleider voor leerlingen met autisme, psycholoog bij onderwijsbegeleidingsdienst, psycholoog in het speciaal onderwijs, hogeschooldocent en medewerker van het REC autismesteunpunt. Download de presentatie van Anny Hermans-Franssen.

 

Thoni Houtveen is sinds 1 januari 2007 als Lector Geletterdheid verbonden aan de Faculteit Educatie van Hogeschool Utrecht. In dit lectoraat houdt zij zich bezig met het vertalen van wetenschappelijke kennis over lezen, effectief leerkrachtgedrag en schoolontwikkeling naar de praktijk. Dit resulteert in uitgewerkte schoolverbeteringsprogramma’s, die samen met opleiders worden geïmplementeerd in het regulier en speciaal basisonderwijs. Een recent voorbeeld is het LIST-project (Lezen Is Top). De tweede hoofdactiviteit van het lectoraat is de bijdrage aan het evidence-based maken van het curriculum van de lerarenopleidingen. Verder helpt het lectoraat de kwaliteit vanhet instructiegedrag waarmee studenten de opleidingen verlaten te verbeteren. Dit gebeurt door systematisch observeren en het geven van feedback op lesgedrag. Download de presentatie van Thoni Houtveen.

 

Frank Huysmans werkt als zelfstandig onderzoeker en adviseur op het terrein van de publiekeinformatie: bibliotheken, archieven, musea, uitgeverijen, nieuwsmedia (http://warekennis.nl/). Hij adviseert organisaties die hun strategie op degelijke kennis en onderzoek willen baseren. Daarnaast is hij sinds 2005 bijzonder hoogleraar bibliotheekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam vanwege het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Hij promoveerde in 2001 aan de Radboud Universiteit Nijmegen en werkte van 2001-2010 voor het Sociaal en Cultureel Planbureau waar hij een reeks studies naar media- en ICT-gebruik en cultuurdeelname publiceerde.

 

Erna van Koeven is docent Nederlands op de lerarenopleiding basisonderwijs van de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Zij werkte mee aan diverse boeken op het gebied van taaldidactiek en jeugdliteratuur. In november 2011 promoveerde zij op een proefschrift Zo doen wij dat nu eenmaal. Literatuuropvattingen op open protestants-christelijke basisscholen.

Linda van Leijenhorst is universitair docent onderwijsstudies aan de faculteit Pedagogische Wetenschappen aan de universiteit van Leiden. Haar expertise betreft de gebieden hersenontwikkeling, cognitieve controle en begrijpend lezen. In 2010 is ze gepromoveerd op het proefschrift Why teens take Risks… A neurocognitive analysis of developmental changes and individual differences indecision-making under risk. Na het afronden van dit promotieonderzoek heeft ze een postdoc functiebekleed aan de Universiteit van California.

 

Mark Mieras is wetenschapsjournalist en schrijver van onder andere Ben ik dat? en Liefde.

Natascha Notten is als socioloog verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 2011 promoveerde ze op het proefschrift Parents and the media. Causes and consequences of parentalmedia socialization. Ze deed onderzoek naar de media-overdracht in het ouderlijk gezin en de gevolgen die dat voor kinderen heeft. In 2012 verscheen bij Stichting Lezen een publieksversie van haar dissertatie getiteld Over ouders en leesopvoeding. Download de presentatie van Natascha Notten.

 

Dick Schram studeerde Nederlands en Algemene Literatuurwetenschap. Hij is hoogleraar Literatuurwetenschap aan de Vrije Universiteit; daar is hij ook werkzaam als bijzonder hoogleraar Leesgedrag namens Stichting Lezen. Het onderzoeksterrein van Schram betreft de aard, beleving, specificiteit en functie van het lezen van literatuur; dat vraagt meestal een empirische benadering.

Anneke Smits is als docent verbonden aan Windesheim, senior consultant en kenniskringlid bij het lectoraat Onderwijszorg en samenwerking binnen de keten.

 

Patrick Snellings is universitair docent Schoolpsychologie binnen de programmagroep Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gepromoveerd op een onderzoek naar schrijfvaardigheidstraining in het voortgezet onderwijs (Onderwijskunde en Kohnstamm Instituut UvA). Daarna werkte hij een aantal jaren als postdoc onderzoeker (Pedagogiek UvA) op het gebied van dyslexie en het trainen van leessnelheid. Binnen zijn huidige onderzoek staan taalverwerving, leerstoornissen en trainingsprogramma’s voor het onderwijs centraal. Download de presentatie van Patrick Snellings.

 

Mia Stokmans is universitair hoofddocent aan de Faculteit Geesteswetenschappen aan de universiteit van Tilburg. Haar onderzoek richt zich op verschillen in cultuurdeelname van jongeren in een multi-culturele samenleving. Download de presentatie van Mia Stokmans.

 

Sari Sulkunen is senior onderzoeker en hoofddocent aan de Universiteit van Jyväskylä in Finland. Haar expertise strekt zich uit van internationaal vergelijkend leesvaardigheidsonderzoek tot het gebruik van ‘oorspronkelijke teksten’  (bijvoorbeeld uit kranten of tijdschriften) in het onderwijs en in toetsen. Zij heeft meegewerkt aan internationaal onderzoek, zoals IALS en PISA. Op dit moment analyseert zij de resultaten van PISA 2009 en is ze belast met de coördinatie in Finland van PIRLS. Zij is lid van de High Level Group on Literacy van de Europese Commissie. Download de presentatie van Sari Sulkunen.

 

Sidney Vollmer is schrijver en regisseur. Hij werkte vijf jaar freelance, schreef en regisseerde fictiefilms en commercials. In oktober 2011 verscheen zijn debuut Alles ruikt naar chocola als roman en als bookapp. Momenteel werkt hij aan zijn tweede roman. Bekijk de presentatie van Sidney Volmer.