A: Monitor de bibliotheek op School - opbrengstgericht werken aan de samenwerking tussen bibliotheek en onderwijs, een eerste blik op de onderzoeksresultaten

Kees Broekhof en Frank Huijsmans

De Monitor de Bibliotheek op School is bedoeld om de samenwerking tussen bibliotheek en school te optimaliseren op basis van cijfermatige gegevens. De monitor bestaat uit digitale vragenlijsten die via het internet worden afgenomen bij leerlingen, leerkrachten en leesconsulenten (bibliothecarissen in de school). De schat aan informatie die de eerste ronde van gegevensverzameling heeft opgeleverd zal tijdens het congres voor het eerst worden gepresenteerd. Enkele vragendie  de orde zullen komen:

  • Wat is het verschil in leesgedrag tussen jongens en meisjes?
  • Wanneer neemt de leeshonger van kinderen af?
  • Welke boeken lezen kinderen het liefst?

Lokaal worden de gegevens gebruikt om de samenwerking tussen school en bibliotheek doelgerichter te maken. Vervolgmetingen moeten laten zien in hoeverre de veranderde samenwerking het verwachte resultaat oplevert. Zo werkt de monitor als instrument voor opbrengstgericht samenwerken. In deze presentatie wordt een toelichting gegeven over de context waarbinnen de monitor wordt gebruikt en worden analyses van de eerste dataset gepresenteerd.

 

B: Opbrengstgericht leesonderwijs

Erna van Koeven

Uit onderzoek blijkt dat leerkrachten die in hun klas een positieve leescultuur vormgeven betere leesresultaten bereiken. Op basis van onze ervaring als lerarenopleider verwachtten we dat leerkrachten die zelf veel lezen zo'n positieve leescultuur gemakkelijker vormgeven dan hun niet-lezende collega's. Het motiveren van leerlingen voor lezen is nu eenmaal veel meer dan het volgen van de methode. Het vraagt nogal wat van de persoonlijke betrokkenheid van leerkrachten. Het was ons ook duidelijk dat de meeste leerkrachten zelf die verbinding niet zien. Onder andere uit praktijkonderzoeken van studenten weten we dat leerkrachten zonder scrupules vertellen dat ze zelf nooit lezen.
Vanuit die ervaringen als lerarenopleider hebben we leerkrachten die de Master-opleiding Special Educational Needs volgen een vragenlijst voorgelegd over hun eigen lezersidentiteit. In deze bijdrage de resultaten.

Terug naar het programma