C: Het lezende brein

Linda van Leijenhorst

Welke cognitieve processen zijn nodig om goed begrijpend te lezen en hoe maakt ons brein dit mogelijk? In deze lezing zal Linda van Leijenhorst de resultaten van recent onderzoek naar de relatie tussen de ontwikkeling van de hersenen en de ontwikkeling van begrijpend lezen presenteren. In een recente studie is met functionele MRI onderzocht welke hersengebieden betrokken zijn bij het vormen van een coherente mentale representatie van een tekst, een belangrijke voorwaarde voor leesbegrip. Begrijpend lezen is een complexe vaardigheid die zich langzaam ontwikkelt. Het vereist niet alleen goede technische leesvaardigheden, maar doet ook een beroep op cognitieve controle processen zoals het werkgeheugen en de aandacht, en op het vermogen je in te leven in anderen. In verschillende studies is ook de rol van deze functies bij begrijpend lezen in de ontwikkeling onderzocht. De resultaten van deze studies zullen besproken worden. Tenslottte wordt toegelicht hoe kennis van het functioneren van de hersenen nieuwe inzichten kan geven in theorieŽn over lezen.

D: Moet de schildpad toch een haas worden? Het belang van vlot lezen voor zwakke lezers

Patrick Snellings

Een lage leesvaardigheid heeft ernstige consequenties, zowel voor het functioneren in het onderwijs als in de maatschappij. In het onderwijs blijven zwakke lezers niet alleen achter bij de taalvakken, maar hebben ze ook moeite met het verwerken van teksten bij de zaakvakken. Om goed te functioneren in de maatschappij is het van belang dat teksten zoals handleidingen en instructies goed en vlot gelezen kunnen worden. Zwakke lezers verliezen niet alleen de motivatie om te lezen maar leesachterstand leidt ook tot stress en onzekerheid. Deze bijdrage verkent recente inzichten in het leesproces van zwakke lezers en nieuwe manieren om het leesproces te verbeteren.

Terug naar het programma