G: Over ouders en leesopvoeding

Natascha Notten

Hoe geven ouders richting aan media-opvoeding en wat zijn daar de gevolgen van voor kinderen? Deze lezing zoomt in op de factoren die hierbij een rol spelen: welk voorbeeld geven de ouders zelf, waar bestaat het media-aanbod uit en hoe begeleiden ouders hun kinderen op het gebied van media? Aan de hand van haar onderzoek wordt een aantal aanbevelingen gedaan voor professionals die werken aan leesbevordering.

H: Fysiek of digitaal

Sidney Vollmer en Niels Bakker

Zijn digitale media een bedreiging voor het (leren) lezen? Of versterken ze juist de leescultuur? Door de leeservaring een nieuwe dimensie te geven, zorgen e-boeken en boeken-apps met filmpjes, hyperlinks en een luisterversie er mogelijk voor dat een jonge generatie aan het lezen blijft. Sidney Vollmer maakte met het prijswinnende Alles ruikt naar chocola zo’n innovatieve boek-app. Samen met onderzoeker Niels Bakker vertelt hij over het effect van de links in zijn roman: wat doen de YouTube-filmpjes, Wikipedia-pagina’s en Spotify-liedjes met het leesproces en –genot? Een andere vraag is hoeveel mensen deze ‘nieuwe media’ literatuur al lezen. Stichting Lezen monitort sinds twee jaar het digitale leesgedrag van de Nederlandse bevolking, in het consumentenonderzoek van de Stichting Marktonderzoek Boekenvak. Wie zijn de voorlopers in het digitale lezen? Welke apparaten bieden de beste leeservaring? In deze bijdrage worden de belangrijkste resultaten besproken.

Terug naar het programma