Het doel van het leesonderwijs is niet het aanleren van een techniek. We willen gemotiveerde en strategische lezers, die lezen om te leren en voor hun plezier. Aanvankelijk moeten de leerlingen natuurlijk de techniek onder de knie krijgen. Vloeiend lezen kun je echter alleen maar leren door heel veel tekst te lezen. De belangrijkste opgave voor het onderwijs lijkt dan ook ervoor te zorgen dat kinderen veel tekst lezen. In de praktijk van het onderwijs ligt de nadruk echter bij zowel aanvankelijk als voortgezet lezen op het oefenen van de technische aspecten van het lezen. In werkboekjes voor aanvankelijk lezen zijn doorgaans veel taken opgenomen die niet leiden tot het leren lezen. Kinderen komen daardoor pas later toe aan de motiverende ervaring van het echte lezen in boekjes. In de voortgezet leesmethodes gaat veel aandacht uit naar het lezen van losse woordrijtjes. Dit gaat ten koste van het lezen van tekst. Zwakke lezers komen hier nauwelijks aan toe. In deze lezing wordt ingegaan op de componenten die goed leesonderwijs zou moeten bevatten.

Terug naar het programma