Leren lezen is voor de hersenen een complex, subtiel en ingrijpend proces. Nieuwe neurale wegen moeten worden aangelegd. Hersencellen doen dat het meest effectief wanneer de aandacht niet bij de letters, maar bij het verhaal wordt gelegd. Betekenis prikkelt onze hersenontwikkeling het meest. En verhalen zijn extreem betekenisvol voor onze hersenen. Mensen zijn verhalenvertellers.

Terug naar het programma