Sari Sulkunen is senior onderzoeker en hoofddocent aan de Universiteit van Jyväskylä in Finland. Haar expertise strekt zich uit van internationaal vergelijkend leesvaardigheidsonderzoek tot het gebruik van ‘oorspronkelijke teksten’  (bijvoorbeeld uit kranten of tijdschriften) in het onderwijs en in toetsen. Zij heeft meegewerkt aan internationaal onderzoek, zoals IALS en PISA. Op dit moment analyseert zij de resultaten van PISA 2009 en is ze belast met de coördinatie in Finland van PIRLS. Zij is lid van de High Level Group on Literacy van de Europese Commissie.

Presentation of the High Level Group report

Een op de vijf 15-jarigen en 75 miljoen volwassenen beschikken niet over basisvaardigheden. Een groep deskundigen onder voorzitterschap van HKH prinses Laurentien  heeft aanbevelingen geformuleerd om de alfabetiseringscrisis aan te pakken. Bibliotheken op ongebruikelijke plaatsen zoals winkelcentra, meer mannelijke leerkrachten, gratis voor- en vroegschoolse educatie  en nog een groot aantal andere concrete maatregelen moeten leiden tot herziening van het Europees beleid.

Terug naar het programma